Vedno porabim, kar rabim

Elektro Gorenjska s 5. oktobrom 2009 uvaja nov paket Vedno porabim, kar rabim, s katerim bodo svojim odjemalcem omogočili večje prihranke pri porabi električne energije.

Elektro Gorenjska s 5. oktobrom 2009 uvaja nov paket Vedno porabim, kar rabim, s katerim bodo svojim odjemalcem omogočili večje prihranke pri porabi električne energije. Paket Vedno porabim, kar rabim je trenutno najugodnejši paket dobave električne energije v Sloveniji. V paketu bo cena električne energije v povprečju nižja za 5,2 odstotka. V njem ne bodo zaračunavali storitve vodenja računa in dodatka na visoko porabo. Hkrati bodo gospodinjski odjemalci s paketom dodatno prihranili, saj bodo električno energijo plačevali po dejanski porabi. Tako bodo imeli tudi stalni nadzor nad porabljeno energijo. Elektro Gorenjska kot prvi distributer uvaja tudi brezplačno telefonsko številko 080 2204, ki bo odjemalcem še bolj dostopna za vse  informacije in pomoč.

Zaradi dobrega odziva odjemalcev na prvi paket Porabim, kar rabim, so se v podjetju Elektro Gorenjska odločil ponuditi nov paket, Vedno porabim, kar rabim. Za prestop v trenutno cenovno najugodnejši paket se bodo gospodinjski odjemalci lahko odločili kadarkoli.

Podjetje v novem paketu električno energijo obračunava po dejanski porabi. Odjemalci se bodo z njegovo izbiro zavezali k mesečnemu sporočanju stanja števca. Z možnostjo plačila po dejanski porabi se Elektro Gorenjska že danes približuje zahtevam Evropske unije, saj je potrebno do leta 2020 80% obstoječih števcev zamenjati s sistemskimi števci. Dodatno je podjetje že v fazi začetka menjave števcev za daljinsko odčitavanje energentov pri svojih odjemalcih.

Cene električne energije v paketu Vedno porabim, kar rabim so v povprečju za 5,2 odstotka nižje v primerjavi z osnovnimi paketi 1, 2 in 3 in enake kot v paketu Porabim, kar rabim. Cena električne energije za večjo tarifo (VT) je 0,07452 evrov na kilovatno uro, za manjšo tarifo (MT) 0,03911 evrov na kilovatno uro in za enotno tarifo (ET) 0,06542 evrov na kilovatno uro. V paketu Vedno porabim, kar rabim gospodinjskim odjemalcem ne bodo zaračunavali dodatka na visoko porabo (0,012 evrov na kilovatno uro) in storitve vodenja računa (0,816 evrov na mesec), kar pomeni dodatni prihranek v višini vsaj 0,816 evrov mesečno. Za povprečnega odjemalca bo tako prihranek pri mesečnem računu med 2 in 3 evri.

Odjemalci bodo lahko dodatno prihranili tudi z varčevalnim programom Porabim, kar rabim, ki ponuja 10 korakov do učinkovitejše rabe električne energije. Dostopen je na http://www.porabimkarrabim.si/. Vsi prihranki, ki jih bodo odjemalci dosegli s smotrnejšo porabo električne energije, bodo tako sproti vidni na njihovem mesečnem računu za porabljeno električno energijo.

Več informacij in pomoč odjemalcem je na voljo na spletni aplikaciji http://www.porabimkarrabim.si/, na brezplačni telefonski številki 080 2204, ki bo aktivna od 12. oktobra dalje, na elektronskem naslovu {b/hptqpejoktuwbAfmflusp.hpsfoktlb/tj ali osebno na informacijskem pultu na sedežu podjetja.

____________________________________________________

Dodatne informacije: sfobub/lsj{obsAfmflusp.hpsfoktlb/tj


<<   Nazaj