Z varčevalnim programom »Porabim, kar rabim« do dodatnih prihrankov pri električni energiji

Elektro Gorenjska je danes predstavil varčevalni program Porabim, kar rabim ter novo spletno aplikacijo http://www.porabimkarrabim.si/, ki omogoča spremljanje porabe električne energije ter hkrati v desetih korakih usmerja odjemalce k varčnejši in učinkovitejši rabi električne energije.

Elektro Gorenjska je danes predstavil varčevalni program Porabim, kar rabim ter novo spletno aplikacijo http://www.porabimkarrabim.si/, ki omogoča spremljanje porabe električne energije ter hkrati v desetih korakih usmerja odjemalce k varčnejši in učinkovitejši rabi električne energije. Paket Porabim, kar rabim, ki bo na voljo od 1. maja do 1. julija 2009, bo odjemalcem omogočal številne ugodnosti, saj bo cena električne energije nižja v povprečju za 5,2 odstotka, pri čemer se ne bo spremenila do konca leta 2010. Paket prinaša tudi finančne ugodnosti, saj odjemalci ne bodo plačevali dodatka na visoko porabo ter storitve vodenja računa, hkrati pa bodo odjemalci za aktivno sodelovanje v spletnem programu nagrajeni z letnim bonusom v vrednosti 10 evrov. Program je dostopen na spletni strani http://www.porabimkarrabim.si/.

V Elektru Gorenjska si prizadevajo za učinkovitejšo rabo električne energije, zato so za svoje odjemalce pripravili nov paket Porabim, kar rabim. Paket bo poleg spodbujanja k varčnejši rabi električne energije odjemalcem ponujal tudi finančne ugodnosti. Spletna aplikacija http://www.porabimkarrabim.si/ je namenjena osveščanju o učinkovitejši porabi električne energije, hkrati pa omogoča spremljanje porabe električne energije tudi po posameznih.

Gospodinjski odjemalci, ki se bodo odločili za sodelovanje v tem paketu, bodo mesečno vpisovali stanje števca preko spletne aplikacije ali klicnega centra. Prihranki pri porabi električne energije bodo vidni na mesečnih računih, saj bo električna energija zaračunana po dejanski in ne po povprečni porabi

Predsednik uprave Elektra Gorenjska, mag. Jože Knavs je ob predstavitvi dejal: »Glavni namen paketa Porabim, kar rabim, je varčevanje: varčevanje tako pri cenah električne energije kot tudi varčevanje oziroma smotrnejša poraba električne energije, dobrine, ki jo še vedno smatramo kot samoumevno. Na uvedbo novega poslovnega modela, ki omogoča izvedbo programa Porabim, kar rabim, smo se začeli pripravljati že v začetku tega leta, s paketom pa nismo želeli zgolj znižati cen električne energije, pač pa tudi in predvsem vzpodbuditi takšno ravnanje, ki bo varčnejše, smotrnejše ter racionalnejše pri porabi električne energije. Glede konkurence naj poudarim, da smo odločni: konkurence se ne bojimo, saj imamo znanje, sposobnost, infrastrukturo in voljo, da smo uspešni ter predvsem, da skrbimo za naše odjemalce. Si pa na prostem trgu vsekakor želimo enakih pogojev, nič boljših, nič slabših kot naši konkurentje. Ocenjevali nas bodo odjemalci sami, ki se bodo odločili, komu zaupajo oskrbo z električno energijo. Pod poštenimi pogoji svobodnega in prostega trga.«

Spletna aplikacija Porabim, kar rabim je odjemalcem dostopna na spletni strani http://www.porabimkarrabim.si/, do nje se lahko dostopa tudi preko http://www.elektro-gorenjska.si/. Uporabljajo jo lahko vsi gospodinjski odjemalci, do bonusa so upravičeni odjemalci Elektra Gorenjska.

Podrobnejše informacije o varčevalnem programu so na voljo na telefonski številki klicnega centra (04) 20 83 111, na elektronskem naslovu {b/hptqpejoktuwbAfmflusp.hpsfoktlb/tj ali osebno na informacijskem pultu na sedežu podjetja.

____________________________________________________

Dodatne informacije: sfobub/lsj{obsAfmflusp.hpsfoktlb/tj


<<   Nazaj