Z novim letom bodo gospodinjstva plačevala višje račune za elektriko

S 1. januarjem 2008 bodo za gospodinjske odjemalce začele veljati nove cene za električno energijo.

V skladu s Splošnimi pogoji za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem objavljamo novi cenik za dobavo električne energije in dodatne storitve:

Cenik Elektra Gorenjska, d. d., za dobavo električne energije in dodatne storitve gospodinjskim odjemalcem - velja od 1. 1. 2008 (PDF PDF 331 kB) 


<<   Nazaj