Spremenjene cene električne energije in dodatnih storitev

S 23. marcem 2009 se bo gospodinjskim odjemalcem Elektra Gorenjska končna cena na računu za električno energijo v povprečju povišala za 1,27 evra oziroma 3,72 odstotka. Pri plačilu prek trajnika pa bo račun v povprečju višji za 0,91 evra oziroma 2,67 odstotka.

S 23. marcem 2009 se bo gospodinjskim odjemalcem Elektra Gorenjska končna cena na računu za električno energijo v povprečju povišala za 1,27 evra oziroma 3,72 odstotka. Pri plačilu prek trajnika pa bo račun v povprečju višji za 0,91 evra oziroma 2,67 odstotka. Cena električne energije v osnovnih paketih 2 in 3 bo višja za 7,51 odstotka , znižale pa se bodo cene prispevkov, in sicer storitev vodenja računa za 17 odstotkov oziroma 43 odstotkov v primeru trajnika, za 41 odstotkov pa bo nižji dodatek na visoko porabo. Ob tem v Elektru Gorenjska poudarjajo, da za dva odstotka gospodinjskih odjemalcev v osnovnem paketu 1 cena električne energije ostaja nespremenjena.

Podražitev električne energije za gospodinjske odjemalce je posledica 17-odstotnega povišanja nakupne cene električne energije. Elektro Gorenjska je samo v mesecu januarju in februarju letošnjega leta mesečno ustvaril 180.000 evrov izgube zaradi razlike med nakupno in prodajno ceno električne energije brez upoštevanja stroškov poslovanja.

Elektro Gorenjska je sprejel ukrepe, ki bodo ublažili posledice višjih cen električne energije, in racionaliziral stroške poslovanja na segmentu prodaje električne energije gospodinjskim odjemalcem v višini 200.000 evrov. Tako je znižal strošek vodenja računa za 17 odstotkov (iz sedanjih 0,984 evrov/mesec bo znižan na 0,816 evrov/mesec z vključenim DDV-jem), še večji pa je popust pri storitvi vodenja računa za gospodinjske odjemalce, ki račune za porabljeno električno energijo plačujejo prek trajnika (prispevek za storitev vodenja računa bo nižji za 0,36 evra na mesec, kar pomeni prihranek 4,32 evra/ leto z vključenim DDV-jem). Nižji bo tudi dodatek za visoko porabo, in sicer za 41 odstotkov (iz sedanjih 0,0204 EUR/kWh bo dodatek znižan na 0,012 EUR/kWh z vključenim DDV-jem). Slednji ukrep bo prispeval k nižji končni podražitvi računa za električno energijo pri večjih gospodinjstvih oziroma večjih družinah, ki jih gospodarska recesija še bolj prizadene.

Za nižji račun za električno energijo lahko gospodinjski odjemalci veliko naredijo tudi sami. Na spletnem mestu Elektra Gorenjska (www.elektro-gorenjska.si) lahko uporabljajo brezplačno aplikacijo eStoritve, prek katere so vse sicer plačljive storitve brezplačne. V mesecu aprilu bo Elektro Gorenjska predstavil program učinkovite rabe energije, s katerim bodo gospodinjskim odjemalcem v desetih korakih predstavili možne ukrepe za manjšo porabo električne energije. Gospodinjski odjemalci, ki se bodo vključili v program, bodo za racionalnejšo rabo električne energije tudi nagrajeni.

Ob napovedanih spremembah cen električne energije je treba poudariti strukturo končne cene računa za električno energijo, ki jo plačujejo gospodinjski odjemalci, in kdo določa višino posameznih postavk. Končna cena računa za električno energijo je sestavljena iz:

  • cene omrežnine, ki jo določa sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO, D.O.O.), in predstavlja 38,2 odstotka končne cene,
  • dodatkov k omrežnini, ki jih določa Vlada Republike Slovenije, in predstavljajo 4 odstotke končne cene,
  • cene energije (proizvedene električne energije), ki je v pristojnosti proizvajalcev električne energije (GEN Energija in HSE), in predstavlja 38,7 odstotkov končne cene,
  • storitve vodenja računa, ki jo določa Elektro Gorenjska, in predstavlja 1,7 odstotka končne cene,
  • trošarine, ki jo določa Vlada Republike Slovenije ter predstavlja 0,8 odstotka končne cene ter
  • davek na dodatno vrednost - DDV, ki ga določa Vlada Republike Slovenije, in predstavlja 16,7 odstotka končne cene.

V spodnjem tortnem grafu so predstavljeni deleži in akterji, ki vplivajo na oblikovanje končne cene pri gospodinjskih odjemalcih.

 

Dodatne informacije: sfobub/lsj{obsAfmflusp.hpsfoktlb/tj


<<   Nazaj