Gorenjska dobila peto sončno elektrarno in prvo energetsko neodvisno šolo v Sloveniji

GORENJSKA DOBILA PETO SONČNO ELEKTRARNO IN PRVO ENERGETSKO NEODVISNO ŠOLO V SLOVENIJI

Gorenjske elektrarne, hčerinska družba Elektra Gorenjska, d. d., so danes v obratovanje vključile novo, že peto fotonapetostno elektrarno, in sicer na strehi Osnovne šole Križe v Tržiču. Z novo pridobitvijo v vrednosti 348.000 EUR so postali vodilni proizvajalec električne energije iz sončnih elektrarn v Sloveniji.  Skupna inštalirana moč sončnih elektrarn znaša 277 kW, kar predstavlja četrtino celotne proizvedene sončne energije v Sloveniji. V enem letu so tako prispevali k zmanjšanju 159 ton izpustov CO2, oziroma ohranili 432 dreves.

Fotonapetostna elektrarna je plod partnerskega sodelovanja med Gorenjskimi elektrarnami, Občino Tržič ter Osnovno šolo Križe. Na strehi šole je 374 fotonapetostnih modulov proizvajalca BISOL iz Prebolda. Moduli nosijo oznako »narejeno v Sloveniji« in so narejeni iz visokokakovostnih ter preizkušenih materialov, s katerimi dosegajo visoke vršne moči. Proizvodnja modulov temelji na strogih merilih zagotavljanja kakovosti na vsakem koraku proizvodnega procesa, s čemer je omogočeno dolgoročno stabilno delovanje modulov in kljubovanje najbolj strogim načinom obratovanja. Skupna inštalirana moč fotonapetostne elektrarne na Osnovni šoli Križe znaša 80 kilovatov (kW), letna proizvodnja pa 87.000 kWh. Vrednost investicije znaša 348.000 EUR.

Ob novi pridobitvi je direktor Gorenjskih elektrarn mag. Marko Čarman dejal:« Gre za našo tretjo sončno elektrarno, ki je plod partnerstva med izobraževalno ustanovo in Gorenjskimi elektrarnami. Želimo si, da poleg proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov svoje znanje in spoznanja prenašamo tudi na druge generacije. S tem prispevamo svoj delež k večjemu ozaveščanju mladih in širše javnosti o obnovljivih virih energije. Mladi so namreč tista ciljna skupina, ki bo nedvomno največ storila pri ohranjanju okolja v prihodnosti in tako znala uspešneje sobivati z naravo ter ohranjati dediščino razvoja sodobne družbe. Osnovna šola Križe, ki se oskrbuje z energijo iz obnovljivih virov, je energetsko neodvisna, saj sončna elektrarna na strehi proizvede več električne energije, kot jo šola porabi. Dodaten prispevek k pomembnosti izgradnje elektrarne so izbrani fotonapetostni moduli slovenskega proizvajalca. To pomeni, da posledično prispevamo k razvoju domače znanosti ter industrije opreme za fotonapetostne sisteme.«

Izjava direktorja podjetja BISOL d.o.o., dr. Uroša Merca: »Naša naloga je poiskati vzvode pomembnosti energetsko-okoljskega osveščanja in dokazati, da je že danes mogoče zadostiti tudi ekonomskim pogojem smotrnosti tovrstnih investicij. Investicija podjetja Gorenjske elektrarne v 80 kW sončno elektrarno na Osnovni šoli Križe pri Tržiču je prav to, kar v tem trenutku najbolj potrebujemo. Mlade je potrebno ustrezno usmerjati, spodbujati k nujnemu ohranjanju narave in jim predstaviti energetsko ter ekonomsko smotrnost sončne električne energije. V BISOL-u smo zelo veseli, da smo lahko skupaj s podjetjem Gorenjske elektrarne del te pomembne, za človeštvo odločilne, ter hkrati edine možne zgodbe o uspehu.«

Temeljna dejavnost Gorenjskih elektrarn je proizvodnja zelene elektrike s pomočjo alternativnih virov. Zeleno električno energijo proizvajajo v 13 malih hidroelektrarnah ter sedaj v 5 fotonapetostnih elektrarnah. Gorenjske elektrarne se z novo investicijo uvrščajo na prvo mesto med proizvajalci zelene elektrike v Sloveniji, skupna inštalirana moč znaša 277 (kW) kilovatov, kar predstavlja četrtino celotne proizvodnje sončne energije v Sloveniji. Posledično ima tudi matična družba, Elektro Gorenjska, d.d., ki je najmanjša distribucija v Sloveniji, največji delež proizvodnje zelene električne energije in največ odjemalcev, ki se oskrbujejo z zeleno elektriko.

Dodatne informacije: mag. Marko Čarman, nbslp/dbsnboAhpsfoktlf.fmflusbsof/tj in mag. Renata Križnar; sfobub/lsj{obsAfmflusp.hpsfoktlb/tj


<<   Nazaj