Elektru Gorenjska prva nagrada na tekmovanju za najboljše letno poročilo

Elektro Gorenjska ima najboljše letno poročilo v kategoriji komuniciranja z javnostmi

Skupina Elektro Gorenjska se je tudi letos s svojim letnim poročilom za leto 2007 udeležila zdaj že tradicionalnega tekmovanja za najboljše letno poročilo in prejela prvo nagrado v kar dveh kategorijah.

Strokovna komisija Poslovne akademije časnika Finance  je med prijavljenimi poročili ocenjevala način poročanja o finančnih tveganjih, sodobna orodja komuniciranja in vsebinska pojasnila v računovodskih izkazih ter poleg drugih predstavitev tudi preglednost predstavitve poslanstva, delovanja in ciljev posameznega podjetja.

Skupina Elektro Gorenjska je Letno poročilo za leto 2007  pripravila kot  celostno orodje komuniciranja z zunanjimi in notranjimi javnostmi, ki vsakemu bralcu omogoča spoznati miselnost in naravnanost podjetja do različnih javnosti. Dodatno vrednost mu dajejo podatki, ki prikazujejo energetsko učinkovitost podjetja, in oblikovni elementi, ki tudi sami sporočajo usmeritev podjetja.

Letno poročilo Skupine Elektro Gorenjska za leto 2007 je tako doseglo:

  • prvo mesto po skupnem seštevku točk med družbami, ki niso zavezane mednarodnim standardom računovodskega poročanja (MSRP),
  • prvo mesto v kategoriji komuniciranja z javnostmi,
  • peto mesto po skupnem seštevku točk med vsemi prijavljenimi družbami.

Z udeležbo na tem tekmovanju je Skupina Elektro Gorenjska dokazala kakovost priprave letnega poročila in upoštevanje zahtev o poslovnih razkritjih.

 


<<   Nazaj