Ogrevanje Podružnične šole Lom pod Storžičem z lesno biomaso

Že letošnjo jesen se bodo učenci v Podružnični šoli Lom pod Storžičem ogrevali z lesno biomaso. V Podružnični šoli Lom pod Storžičem so danes župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic, ravnatelj OŠ Tržič prof. Stanislav Grum in izvršni direktor organizacijske enote Nakup in Prodaja Elektra Gorenjska Aleš Ažman slovesno odprli novo kotlovnico na lesno biomaso. Gre za prvo investicijo Elektra Gorenjska na področju ogrevanja, ki temelji na obnovljivih virih energije.

Lom pod Storžičem, 11. september 2008 - Že letošnjo jesen se bodo učenci v Podružnični šoli Lom pod Storžičem ogrevali z lesno biomaso. V Podružnični šoli Lom pod Storžičem so danes župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic, ravnatelj OŠ Tržič prof. Stanislav Grum in izvršni direktor organizacijske enote Nakup in prodaja Elektra Gorenjska Aleš Ažman slovesno odprli novo kotlovnico na lesno biomaso. Gre za prvo investicijo Elektra Gorenjska na področju ogrevanja, ki temelji na obnovljivih virih energije.

OŠ Tržič, Podružnična šola Lom pod Storžičem, se je zaradi visokih stroškov za ogrevanje odločila za posodobitev ogrevalnega sistema. Najboljšo rešitev je ponudil Elektro Gorenjska. Elektro Gorenjska je po podelitvi 25-letne koncesije za ogrevanje s strani Občine Tržič pristopil k investiranju v sodoben ogrevalni sistem, ki bo OŠ Tržič na letni ravni prihranil več kot 25 odstotkov sredstev v primerjavi s starim sistemom na kurilno olje.

Elektro Gorenjska je skladno s svojo vizijo, poslanstvom in vrednotami pristopil k izvedbi projekta ogrevanja Podružnične šole Lom pod Storžičem. S tem želi Elektro Gorenjska s konkretnimi dejanji prispevati k ohranjanju naravnega okolja in osveščati ljudi o učinkoviti rabi energije in o rabi obnovljivih virov energije, kot je npr. lesna biomasa. Elektro Gorenjska namreč po besedah predsednika uprave mag. Jožeta Knavsa želi izvajati okolju prijazne projekte: »Poleg osnovne dejavnosti dobave električne energije želimo svojo dejavnost razširiti na področje dobave toplotne energije in tako svojim kupcem ponuditi prijazne in inovativne storitve.«

Predmet investiranja je namestitev ogrevalne naprave v objektu Podružnična šola Lom pod Storžičem, kar vključuje vgradnjo kotla na lesno biomaso in postavitev montažnega zalogovnika za lesne sekance. V nadaljevanju sledi dobava toplote v obdobju naslednjih 25 let. Za to je bilo treba na Občini Tržič sprejeti več dokumentov, ki jih je potrdil Občinski svet in na koncu podpisati koncesijsko pogodbo in pogodbo o prodaji toplote z OŠ Tržič.

Konkurenco ogrevanju na lesno biomaso iz kotlovnice v objektu Podružnične šole Lom pod Storžičem predstavlja v obstoječem objektu kurjenje s fosilnimi gorivi - ekstra lahkim kurilnim oljem. Praviloma je za odločitev pri izboru načina ogrevanja bistvena cena toplotne energije in zanesljivost oskrbe. V zadnjem obdobju se cene nafte zvišujejo, zato postaja ogrevanje z lesno biomaso zanimivejše tudi z ekonomskega vidika.

Oprema je bila montirana 1. septembra 2008, tako da bomo lahko začeli z ogrevanjem v sezoni 2008/2009. Izbrana oprema je vrhunske kakovosti in bo omogočala avtomatsko obratovanje in daljinsko zajemanje podatkov o porabi toplote. V objektu so v preteklih letih porabili povprečno 11.000 litrov olja v ogrevalni sezoni, kar bomo nadomestili z lesnimi sekanci. Dobavitelj sekancev bo domačin, tako da bomo s tem krepili tudi lokalno gospodarstvo.

 


<<   Nazaj