Nič več pavšalov, le plačilo po dejanski uporabi

Družba Elektro Gorenjska je danes predstavila projekt daljinskega nadzora nad porabo energentov in vode.

V Kranju že delujejo prvi števci za daljinsko odčitavanje porabe energentov

Kranj, 20. avgust, 2008Družba Elektro Gorenjska je danes predstavila svoj projekt razvoja daljinskega nadzora nad porabo energentov in vode. Prebivalci večstanovanjskega objekta v Struževem 3a, 3d, 3e in 3f pri Kranju namreč že uporabljajo nove, digitalne števce za odčitavanje porabe elektrike, vode in toplote, zaradi česar so njihove mesečne položnice usklajene z dejansko porabo, ne da bi morali vsak mesec sporočati stanje števca. Gre za pilotni razvojni projekt, katerega slovenska (in tudi mednarodna) posebnost je ravno v dejstvu, da ta ne vključuje le daljinskega odčitavanja števcev porabe elektrike, pač pa tudi drugih energentov.

Učinki daljinskega odčitavanja porabe energentov in vode se kažejo predvsem v pravilnejšem načrtovanju distribucije električne energije in drugih energentov, obračunavanju glede na dejansko porabo, predvsem pa omogočanju odjemalcem, da lažje upravljajo s stroški. V kasnejših fazah razvoja bo infrastruktura za daljinsko odčitavanje ključna za upravljanje naprav na daljavo in bo uporabnikom omogočala, da svoja gospodinjstva spremenijo v inteligentni dom.

V obnovljenem večstanovanjskem objektu v Struževem pri Kranju, katerega investitor in upravnik  je podjetje Domplan, je nameščenih skupno 245 števcev za daljinsko odčitavanje porabe elektrike, vode in toplotne energije  za ogrevanje stanovanj, ter odčitavanje porabe zemeljskega plina v skupni kotlovnici. Števce za električno energijo je razvila Iskraemeco, ki je s svojimi razvojnimi strokovnjaki tudi vneto sodelovala pri projektu na terenu.  Preostale števce - vodomere za hladno in toplo vodo ter kalorimetre za merjenje toplotne energije za ogrevanje stanovanj je razvilo multinacionalno  podjetje Actaris, ki ga na slovenskem trgu zastopa in števce implementira podjetje ENERKON iz  Kamnika. Sistem daljinskega odčitavanja deluje od vselitve prvih stanovalcev v aprilu letos. Stanovalci tako porabo elektrike, mrzle in tople  vode ter toplotne energije za ogrevanje stanovanj plačujejo glede na dejansko porabo, ne da bi morali posebej sporočati kakršnekoli podatke dobaviteljem. Elektro Gorenjska vse podatke spremlja v svojem nadzornem centru in jih obdeluje za potrebe obračunavanja porabe električne energije, predvsem pa zaradi lažjega načrtovanja distribucije električne energije. Podatke o uporabi ostalih energentov posreduje upravniku objekta Domplanu Kranj. Za upravljanje s števci distributer in upravnik potrebujeta bistveno manj človeških virov kot v primeru navadnih »klasičnih« števcev, kar se lahko ob množičnejši uporabi odrazi tudi na ceni storitve.

Infrastruktura za daljinsko odčitavanje bo igrala vedno pomembnejšo vlogo ne samo za elektrodistributerje in ponudnike komunalnih storitev, pač pa tudi za proizvajalce električnih naprav, saj jih bodo lahko načrtovali tako, da jih bodo njihovi lastniki upravljali na daljavo in na način, da bodo zmanjšali porabo električne energije. Takšni števci bodo svoje lastnike tudi opozarjali, ko bo poraba elektrike dosegla vnaprej določeno mejo in jim omogočali, da se do energije obnašajo bolj racionalno.

»Elektro Gorenjska se želi v slovenskem prostoru pozicionirati kot napredni distributer, ki vse večji del svojih prihodkov ustvarja s tržnimi storitvami. Delujemo v vedno bolj konkurenčnem okolju, zato je razvoj novih tehnologij, poslovnih modelov in storitev za nas ključnega pomena. Spremljamo trende v tujini in skušamo razvojne novosti kar najhitreje ponuditi tudi slovenskim odjemalcem,« je projekt označil predsednik uprave Elektro Gorenjska mag. Jože Knavs.

»Našim uporabnikom želimo ponuditi vrhunske storitve. Števci za daljinsko odčitavanje pomenijo velik korak naprej v smislu spreminjanja poslovnih modelov obračunavanja energentov po dejanski porabi. Upamo, da bomo iz pilotnega projekta hitro prišli do splošne uporabe  daljinskega odčitavanja števcev porabe energentov in vode,  saj Domplan na območju Mestne občine Kranj ter občin Šenčur, Cerklje, Preddvor, Naklo in Tržič upravlja preko 9.800 stanovanj v 510 večstanovanjskih objektih. Domplan v Mestni občini Kranj in občini Naklo preko plinovodnega omrežja oskrbuje tudi preko 5.500 uporabnikov z zemeljskim plinom.« je povedala direktorica Domplana Vera Zevnik.

»Števce za daljinsko odčitavanje v Struževem smo namestili v okviru pilotnega razvojnega projekta, trenutno pa analiziramo tudi njegove ekonomske vidike, saj investicija, če bi jo implementirali za vse gospodinjske odjemalce Elektro Gorenjska, ni majhna. Na podlagi tega bomo sprejeli odločitev o nadaljnjih korakih. Ne glede na to pa moramo tehnologijo preizkusiti v dejanskem obratovanju. Vesel sem, da smo v Domplanu našli partnerja s posluhom za inovacije,« je o projektu povedal njegov vodja, mag. Bojan Luskovec, sicer svetovalec uprave za tehnične zadeve in strategijo na Elektru Gorenjska.

Elektro Gorenjska se o sodelovanju na področju infrastrukture za daljinsko odčitavanje števcev pogovarja tudi z drugimi slovenskimi podjetji, med njimi so Adria Plin, Petrol plin, Jeko - In in Loška komunala.

 

 

 


<<   Nazaj