Uradno odprtje največje slovenske sončne elektrarne

Gorenjske elektrarne, hčerinska družba Elektra Gorenjska, d.d., so 7.maja uradno odprle tretjo fotonapetostno elektrarno na Gorenjskem, ki je nameščena na strehi Biotehniškega centra Naklo v Strahinju. Sestavlja jo 427 modulov (fotocelic), katerih skupna moč znaša 90 kilovatov, in je v tem trenutku največja fotonapetostna elektrarna v Sloveniji. Družba Gorenjske elektrarne in Biotehniški center Naklo sta s tem projektom prejeli nagrado za Sonaravni projekt 2008, ki je bila podeljena na 10. konferenci Dnevi energetikov aprila v Portorožu.

Fotonapetostna elektrarna na strehi Biotehniškega Centra Naklo je poleg že dveh delujočih (v Radovljici in na Laborah) tretja lastna fotonapetostna elektrarna Gorenjskih elektrarn, ki je v tem trenutku največja fotonapetostna elektrarna v Sloveniji. V poskusno obratovanje je bila vključena  6. decembra 2007. V njej se je do danes proizvedlo 30.500 kilovatnih ur in s tem prihranilo 21,3 ton emisij CO2. Skupna moč fotonapetostne elektrarne Strahinj je imela v prvi fazi 83 kilovatov, ob uradnem odprtju pa njena inštalirana moč znaša 90 kilovatov. Predvidena letna proizvodnja električne energije naj bi znašala 92.000 kilovatnih ur, kar zadošča za potrebe približno 30 gospodinjstev. Pri izračunu so bili upoštevani vhodni parametri kot so moč elektrarne, meteorološki podatki ter orientiranost izbrane lokacije. Fotonapetostna elektrarna v Strahinju je veljala 470.000 eurov. S tem projektom so Gorenjske elektrarne povečale skupno inštalirano moč fotonapetostnih modulov na
144 kilovatov.

Fotonapetostni generator v fotonapetostni elektrarni na Biotehniškem centru Naklo dosega kar 98-odstotni izkoristek, kar je trenutno največ med vsemi delujočimi sončnimi elektrarnami v Sloveniji. Sončna elektrarna pa poleg proizvodnje okoljsko sprejemljive električne energije služi tudi v izobraževalne namene dijakov Biotehniškega centra Strahinj. Dijaki bodo lahko v praksi spremljali učinkovitost pridobivanja energije s pomočjo sonca, spoznali metode pridobivanja energije iz obnovljivih virov in se preko praktičnega dela seznanjali z energijo iz obnovljivih virov, s tem pa postajali tudi ekološko bolj ozaveščeni.

Gorenjske elektrarne in Biotehniški center Naklo sta za projekt izgradnje fotonapetostne elektrarne v Strahinju prejela nagrado za Sonaravni projekt 2008, ki je bila letos podeljena prvič na 10. jubilejni konferenci Dnevov energetikov.

 


<<   Nazaj