Elektro Gorenjska prejemnik priznanja SZKO

Na 22. redni letni konferenci SZKO (Slovensko združenje za kakovost in odličnost) je družba Elektro Gorenjska, pod vodstvom mag. Bojana Luskovca, prejela priznanje za stalnost namena pri izboljševanju poslovanja na osnovi (samo)ocenjevanja po modelu odličnosti EFQM.

Družba je priznanje prejela v kategoriji priznanja skupini članov SZKO za uspešno uvedbo koristne prakse, procesa, storitve ali programa, ki predstavlja preboj na določenem področju.

Vodstvo družbe Elektro Gorenjska na vseh nivojih postavlja jasno usmeritev podjetja ter cilje in vizije podjetja, kar v podjetju tudi sistematično preverjajo. V organizaciji je močno vodenje z zgledom, pri tem pa vodstvo Elektra Gorenjska na vseh ravneh postavlja zgled odgovornega in etičnega delovanja, dobrega gospodarjenja, vztrajnosti, zavzetosti in pripadnosti, s čimer ustvarja visoko stopnjo zaupanja med vsemi zaposlenimi. S politiko investiranja, razvojem poslovne odličnosti in uspešno reorganizacijo vodstvo družbe dokazuje sposobnost vzdrževanja trajnih prednosti in stalnega učenja, s tem pa prav tako dokazujejo, da sredstva niso namenjena doseganju kratkoročnega dobička, temveč dolgoročnim potrebam Elektra Gorenjska.

Več o modelu odličnosti EFQM:

Izboljševanje poslovanja na osnovi (samo)ocenjevanja po modelu odličnosti EFQM je po zgledu španske pokrajine Baskije eno od ključnih področij za sistematično povečanje konkurenčnosti države, kar je popeljalo Baskijo glede na BDP z repa Španije na prvo mesto med pokrajinami (za primerjavo: danes je baskovski BDP 130 % povprečja v EU, slovenski pa le 80 %). Uporaba dobre prakse (samo)ocenjevanja je izjemno pomembno še zlasti za družbe v posredni ali neposredni lasti države, kjer je opazno manjša korektivna vloga trga. Elektro Gorenjska, zmagovalec PRSPO 2012, je eden od zgledov, kjer se je (samo)ocenjevanje uspešno izkazalo.


<<   Nazaj