Elektro Gorenjska sodeluje v pilotnem projektu Pametna Mlaka

Vzorčni primer sodelovanja gospodarstva in javne uprave na področju pametnih rešitev

Skupina Elektro Gorenjska,  3fs, Iskraemeco, Komunala Kranj, Domplan, Vigred, elektroinstalacije in podjetje Riko je uspešno združilo moči in znanje ter v pilotnem projektu »Pametna Mlaka« izdelalo rešitve, ki sledijo usmeritvam Mestne občine Kranj (MOK) pri vzpostavljanju Kranja kot pametnega mesta. Končna rešitev omenjenega projekta bo omogočala zbiranje, prikazovanje in analizo podatkov iz pametnih števcev (elektrika, plin, voda), pametnih senzorjev za okolje in promet. S tem bo MOK dobila vpogled v organizacijo, vodenje in izzive tovrstnih projektov ter model, ki bo primeren tudi za uvajanje po ostali občini in širše. Cilj je namreč z uporabnimi digitalnimi rešitvami v soseski dvigniti kakovost bivanja občanov.

Za pilotno območje digitalizacije mesta so izbrali naselje Mlaka pri Kranju, saj se na tem območju v okviru projekta GORKI 2 ureja komunalna infrastruktura in so lahko ob tem namestili še okoljske senzorje, pametne števce za vodo in plin, elektriko in promet ter vse potrebno za »pametno« ureditev telekomunikacijske infrastrukture. Omenjene naprave lahko neomejeno beležijo podatke, nadaljnja obdelava pa omogoča njihovo prikazovanje in analizo na intuitiven in uporabniku prijazen način v skladu s postavljenimi kriteriji (za posamezno področje, v določenem časovnem intervalu …).

Vloga Skupine Elektro Gorenjska v projektu je zagotavljanje podatkov o porabi električne energije iz pametnih števcev in posredovanje anonimiziranih podatkov na skupno platformo, kjer se le-ti dodatno obdelajo in prebivalcem prikažejo na intuitiven in pregleden način. Poleg tega v projektu za lastne potrebe demonstriramo najnovejšo generacijo pametnih števcev, ki tudi pri gospodinjskih odjemalcih omogočajo zajem podatkov o porabi električne energije vsakih 15 minut. Projekt se bo predvidoma izvajal do sredine decembra letošnjega leta.

Več o projektu


<<   Nazaj