Člani nadzornega sveta so se solidarnostno odpovedali 30% vseh prejemkov

Člani nadzornega sveta družbe Elektro Gorenjska, d. d., vključno z zunanjima članoma obeh komisij, ki delujeta v okviru nadzornega sveta so se odpovedali 30 % vseh prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij v nadzornem svetu in v njegovih komisijah od vključno marca 2020 do vključno meseca, v katerem bo epidemija koronavirusa na območju Republike Slovenije preklicana.

Elektro Gorenjska, d. d., z odločitvijo nadzornega sveta sledi priporočilom, ki jih je izdal Slovenski državni Holding d. d.. Zbrana sredstva bodo namenjena pomoči prizadetim zaradi epidemije novega koronavirusa.


<<   Nazaj