OBVESTILO: V kriznih razmerah je zanesljiva oskrba z električno energijo za nemoteno delovanje na prvem mestu


Zanesljiva oskrba z električno energijo je za nemoteno delovanje družbe nujno potrebna, v kriznih razmerah pa ima še dodaten, izjemen pomen, saj je nujno potrebna za nemoteno delovanje ključnih institucij v boju proti virusu SARS-CoV-2.

Vsa slovenska elektrodistribucijska podjetja namenjamo izjemno pozornost zdravju operativnega osebja, ki je odgovorno in usposobljeno za vodenje elektroenergetskega sistema. V nedeljo, 15. 3. 2020, smo vzpostavili stalno komunikacijo z resornim ministrstvom, to je Ministrstvom za infrastrukturo, s katerim 2x dnevno izmenjujemo pomembne informacije.

Prve preventivne ukrepe smo v podjetju sprejeli že 25. 2. 2020, in jih od takrat naprej sproti prilagajamo glede na dano situacijo.  Osredotočamo se na preprečevanje in dopolnjevanje postopkov za omilitev situacije. Poleg vzdrževanja operativnih procesov povečujemo zmogljivosti za delo od doma.

Na tem mestu vas obveščamo, da Elektro Gorenjska v času izrednih razmer posluje v skladu z načrti neprekinjenega poslovanja. Naloge gospodarske javne službe izvajamo nemoteno znotraj zakonskih minimumov.

V družbah v Skupini Elektro Gorenjska so bili sprejeti vsi potrebni ukrepi za zagotavljanje kontinuitete poslovanja kritičnih procesov.  Ob tem se zanašamo na prožne komunikacijske povezave in operativno delujočo programsko in strojno opremo, vključno z ločitvijo dežurnih izmen od preostalega osebja.

Vzpostavljeni so načrti, ki družbi Elektro Gorenjska omogočajo delo z omejenim številom sodelavcev.

Kljub temu lahko pride do občasnih izpadov storitev, prav tako utegne biti naša odzivnost nekoliko nižja. Trajanje potencialnih težav je odvisno od splošnega razvoja situacije v prihodnjih tednih.

Trudili se bomo, da bi procesi in storitve tekli čim bolj gladko.

Zavedamo se, da je stanje izjemno resno, hkrati pa verjamemo, da smo z ukrepi, ki smo jih uvedli, vzpostavili razmere, ko delovanje elektroenergetskega sistema ni ogroženo in bo električna energija neprekinjeno na razpolago vsem, ki jo te dni potrebujejo morda še bolj kot sicer.

Vsem se zahvaljujemo za strpnost in razumevanje.

Elektro Gorenjska, d. d.


<<   Nazaj