Pomemben korak uresničevanja nove strategije je enotna celostna grafična podoba družb v Skupini Elektro Gorenjska

Strategija Skupine Elektro Gorenjska od leta 2018 do 2022 temelji na večji povezanosti družb Elektro Gorenjska, Gorenjske elektrarne in GEK Vzdrževanje in na izkoriščanju sinergijskih učinkov.

S ciljem, da pozicioniramo družbe v Skupini Elektro Gorenjska kot prepoznavnega akterja, ki predstavlja enega pomembnejših in verodostojnih stebrov trajnostnega razvoja (vsaj) na področju Gorenjske, smo pristopili k oblikovanju poenotene celostne grafične podobe družb v Skupini Elektro Gorenjska, prav tako smo oblikovali samostojno podobo Skupine Elektro Gorenjska. Z njeno pomočjo smo družbe v Skupini Elektro Gorenjska postavili na skupni imenovalec.

Nov logotip ponazarja enotnost vseh družb v Skupini Elektro Gorenjska. Znak ohranja preteklost, stabilnost in zanesljivost. Ponazarja vizijo Skupine, narekuje nove trende in povezanost družb med seboj. Spoštuje nesnovnost električne energije (osnovna poteza črke E in G je nevidna). Histereza dobesedno povezuje črko E (Elektro) z G (Gorenjska). Znak celovito zaokroži temeljno sporočilo: smo Skupina Elektro Gorenjska, z elektriko povezujemo Gorenjsko.

Dejavnost družb v Skupini Elektro Gorenjska vam predstavljamo na naslednji povezavi.

Uporabljati jih bomo začeli od 1. januarja 2019 naprej.


<<   Nazaj