Stanje na omrežju ob 16. uri - Na Gorenjskem so vsi odjemalci oskrbljeni z električno energijo

Stanje na omrežju: 30. 10. 2018/ Poročilo ob 16. uri

Po zaslugi požrtvovalnosti dežurnih ekip Elektra Gorenjska na terenu odjemalce obveščamo, da smo uporabnikom na območju Tržiča, natančneje Jelendola in Loma, pri katerih je prišlo do prekinitve, zagotovili ustrezno oskrbo z električno enerijo.

Na tem mestu izrekamo pohvalo vsem ekipam gasilcev, civilne iniciative, delavcem Elektra Gorenjska in drugih distribucijskih podjetij ter ostalim, tudi prostovoljcem, ki v nezavidljivih in skrajno nevarnih razmerah skušajo pomagati prizadetim.


<<   Nazaj