Obvestilo o izvajanju posekov

Po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja v avgustu 2013 za daljnovod 110+20 kV RTP Železniki – RTP Bohinj se trenutno (že od septembra 2013 dalje) izvajajo poseki. Omenjena dela se bodo, v primeru ugodnih vremenskih razmer, končala predvidoma maja 2014.


<<   Nazaj