Sklepi 15. redne seje skupščine Elektro Gorenjska, d. d.

Kranj, 8. julij 2011 - Na današnji, 15. redni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., ki je potekala na sedežu družbe v Kranju, so delničarji odločali o delitvi družbe na omrežni in tržni del. Dejavnost nakupa in prodaje električne energije se prenese po postopku izčlenitve tržne dejavnosti nakupa in prodaje električne energije s prenosne družbe Elektro Gorenjska, d.d. na  prevzemno družbo Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o.. Delničarji so potrdili nova predstavnika v nadzornem svetu, mag. Alenko Bradač in mag. Dušana Kapevskega.

Skupščina delničarjev, na kateri je bilo prisotnih 92 odstotkov zastopanega kapitala družbe, je podala soglasje na pogodbo o delitvi in prevzemu med prenosno družbo Elektro Gorenjska, d.d. in prevzemno družbo Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o.. Predstavniki malih delničarjev so napovedali vložitev izpodbojne tožbe.

Delničarji so potrdili tudi spremenjeno sestavo predstavnikov delničarjev v nadzornem svetu Elektro Gorenjska, d.d. Predstavnika delničarjev  v nadzornem svetu bosta do avgusta 2013 mag. Alenka Bradač in mag. Dušan Kapevski, ki sta nadomestila mag. Mojco Golc Goropečnik in Ludviga Sotoška.

Dodatne informacije: sfobub/lsj{obsAfmflusp.hpsfoktlb/tj


<<   Nazaj