Dodatna točka dnevnega reda na 15.redni skupščini Elektro Gorenjska, d.d.

Uprava družbe Elektra Gorenjska, d. d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, v skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah, na predlog AUKN objavlja dodatno točko dnevnega reda 15.  redne skupščine družbe, in sicer:

3. TOČKA DNEVNEGA REDA: RAZREŠITEV DVEH ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN IMENOVANJE NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA PREDSTAVNIKOV DELNIČARJEV

Predlog sklepa:

a) Skupščina družbe odpokliče dosedanja člana nadzornega sveta mag. Mojco Golc Goropečnik in Ludviga Sotoška.

b) Skupščina družbe za obdobje do 26.8.2013 namesto mag. Mojce Golc Goropečnik in Ludviga Sotoška, imenuje naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev:

  • mag. Alenko Bradač, po izobrazbi magistrica poslovodenja in organizacije, zaposlena kot samostojna podjetnica in se ukvarja s poslovnim svetovanjem na področju organizacije, prodaje in nabave. Ima izkušnje na področju vodenja projektov. Bila je direktor nabave in planiranja v podjetju Peko, d.d.. V podjetju Sava Tires, d.o.o., je opravljala različne odgovorne naloge s področja kreditiranja in nabave;
  • mag. Dušana Kapevskega, po izobrazbi magister pravnih znanosti, usposobljen za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb. Zaposlen je kot član uprave za finančne in splošne zadeve na Gradbenem inštitutu ZRMK, d.o.o.. Takšno funkcijo je opravljal tudi v Mladinski knjigi trgovina, d.d..
<<   Nazaj