Datum objave Naslov Šifra Rok za oddajo Izbrani ponudnik
Sklepanje služnostnih in prodajnih pogodb na območju Elektra Gorenjska, d.d. POV21-033 11.10.2021 MAGO, Marko Goršič s.p., Zgornja Besnica, za 1. in 2. sklop; PRO3 D.O.O., Kamnik, za 3. sklop
Predelava elektro inštalacij v apartmajskem objektu Ukanc 3-6 v Bohinju POV21-032 08.10.2021 Ustavljen postopek.
Izvajanje revizijskih in servisnih del na stacionarnih AKU baterijah na področju Elektra Gorenjska, d.d. POV21-031 10.09.2021 EEA Medved d.o.o., Laško
Komunikacijsko vključevanje v koncentrator daljinsko vodenih objektov TP Ravne, TP Begunje in TP Žiganja vas ter dobava in montaža Capdis v TP Veriga in RP Stolpiči POV21-030 31.08.2021 SIPRONIKA D.O.O., Ljubljana
Dobava kombinirane hidravlične naprave za preverjanje breznapetostnega stanja s prebijanjem in rezanjem kabla (2 kosa) POV21-029 26.08.2021 FINFORM D.O.O., Trbovlje
Tehnična izvedba in vzdrževanje spletne strani skupine Elektro Gorenjska POV21-028 15.07.2021 Creatim d.o.o., Šenčur
Dobava, prestavitev in montaža arhivskih sistemov v Elektru Gorenjska, d.d. POV21-026 28.06.2021 Trevis d.o.o., Domžale
Izvajanje geodetskih storitev na območju Elektra Gorenjska, d.d. POV21-027 23.06.2021 GEOBI d.o.o., Šenčur
Dobava in implementacija računalniške opreme POV21-025 15.06.2021 TELEKOM SLOVENIJE, D.D.
Dobava in implementacija agentov za zaščito končnih klientov podjetja Check Point Software Technologies Ltd. POV21-024 10.06.2021 S&T Slovenija d.d., Ljubljana
Izvedba elektroinštalacijskih del pri preureditvi obstoječega poslovnega objekta KN Radovljica POV21-023 04.06.2021 GORENJSKE ELEKTRARNE, d.o.o.
Izvedba certificirane presoje sistemov integriranega sistema vodenja (iSVK) POV21-022 25.05.2021 SIQ Ljubljana
Dobava pisal in ploter papirja POV21-021 20.05.2021 Biroprodaja d.o.o., Murska Sobota (1. in 2. sklop)
Izdelava projektne dokumentacije, faza DGD in PZI – zunanja ureditev zemljišč in postavitev novega nadstreška (NAROČNIK: GORENJSKE ELEKTRARNE, d.o.o.) GE21-001 17.05.2021 HNG, d.o.o., Mengeš
Izvajanje geodetskih storitev na območju Elektra Gorenjska, d.d. POV21-020 07.05.2021 Ustavljen postopek
Preureditev obstoječega poslovnega objekta KN Radovljica POV21-019 12.05.2021 ART DOM d.o.o., Škofja Loka
Dobava dveh baterijskih hidravličnih preš KLAUKE EKM 60/22 CFM 6-300 mm2 POV21-018 28.04.2021 ISARIA D.O.O., Čeče
Izvedba montaže diferenčne zaščite v SN celicah v RTP Labore POV21-017 19.04.2021 KOLEKTOR IGIN d.o.o., Ljubljana - Črnuče
Dobava zapisovalnika omrežja iMC784 (10 kosov) POV21-015 12.04.2021 ISKRA, d,o,o,, Ljubljana
Dobava traktorja POV21-014 07.04.2021 Agromehanika d.d., Kranj
Dobava 25 kosov radijskih postaj - proizvajalca 4RF tip Aprisa SR+ APSQ-N400-SSC-HD-40-ENAA (SR+, BR, 400-470 MHz, SSC, HD, 4EOS, EN, AA) POV21-013 30.03.2021 IT 100 D.O.O., POD GRADOM 27, Ljubljana
Izvedba gradbenih del za temeljenje cevnih stebrov v RTP 110/20 Škofja Loka POV21-010 23.03.2021 BAUIMEX d.o.o., Kranj
Izdelava elaboratov križanja in poteka elektroenergetskih vodov v varovalnem pasu glavnih in regionalnih cest na področju Gorenjske in pridobitev soglasja DRSI POV21-009 23.03.2021 CE DESIGN PLUS D.O.O., Kranj
Izbira projektanta gradbenih del 110kV stikališča - RTP 110/20 kV Primskovo - rekonstrukcija 110 kV stikališča POV21-005 19.03.2021 KORONA d.d., Ljubljana
Izbira prevzemnika nevarnih odpadkov, čiščenje lovilcev olj in maščob v RTP-jih ter intervencije razlitja nevarnih snovi POV21-008 11.03.2021 EKOL d.o.o., Kranj
Izvajanje koordinacije varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih POV21-007 26.02.2021 Janko Sekne s.p., Šenčur (1., 2. in 3. sklop)
Izdelava geodetskih načrtov in zakoličb na območju Elektra Gorenjska, d.d. POV21-006 26.02.2021 Domplan, d.d., Kranj (1., 2. in 3. sklop)
Povabilo k oddaji ponudbe o izvedbi dogovorjenih postopkov pregleda na področjih telekomunikacijkih povezav in hardware arhitekture IKT sistema v družbi Elektro Gorenjska, d.d. POV21-004 01.03.2021 S&T Slovenija d.d.
Izvajanje urejanja okolice in zelenic v energetskih objektih na področju Elektra Gorenjska, d.d. POV21-003 18.02.2021 MATEVŽ PIRŠ S.P., Laze v Tuhinju
Dobava kompaktne aluminijaste transformatorske postaje (TP) POV21-002 09.02.2021 ENERGONET d.o.o., Ljubljana
Izdelava aplikacije za napredno analitiko v nizkonapetostnih (NN) omrežjih POV21-001 29.01.2021 ELEKTROINŠTITUT Milan Vidmar, Ljubljana