Datum objave Naslov Šifra Rok za oddajo Izbrani ponudnik
Izvedba pilotnega projekta obratovanja SN omrežja v sklenjeni zanki POV16-060 03.01.2017 Metronik d.o.o. Ljubljana
Dobava usmerjenih mikrovalovnih radijskih zvez POV16-059 23.12.2016 SMART COM, D.O.O., Ljubljana
Dobava in montaža opreme tehničnega varovanja v RTP Zlato polje POV16-058 22.12.2016 Postopek ustavljen
Dobava ročnega orodja za krajevna nadzorništva POV15-057 20.12.2016 TS Resman d.o.o., Radovljica
Dobava in montaža fiksnega varovalnega sistema tip Soell POV16-056 16.12.2016 Anthron d.o.o., Izola
Vzdrževanje požarnih pregrad proizvajalca Check Point in opreme proizvajalca Cisco ter dodatne storitve POV16-055 19.12.2016 S&T Slovenija d.d., Ljubljana
Menjava aku baterij v RTP Labore POV16-054 15.12.2016 EEA Medved d.o.o., Laško
Dobava in montaža 110kV odvodnikov POV16-053 14.12.2016 Elektronabava d.o.o., Ljubljana
Izvedba neodvisne zunanje presoje kakovosti notranje revizije v skupini Elektro Gorenjska POV16-052 16.12.2016 Verum d.o.o., Ljubljana
Cenitev nepremičnin za DV 35 kV Jesenice - Kranjska Gora na odseku od SM 68 do SM 85 POV16-050 09.12.2016 Andrej Avsenek Begunje na Gorenjskem
Objavljanje obvestil o načrtovanih izklopih električne energije v radijskem programu POV16-049 22.11.2016 Radio Gorenc d.o.o., Radio Sora, d.o.o., Radio Triglav Jesenice, d.o.o.
Izvedba sanacije tlaka v glavnem skladišču POV16-048 18.11.2016 Andrej Zorč s.p. 4264 Bohinjska Bistrica
Izvedba lesene obloge fasade RP Sorica POV16-047 17.11.2016 SGP KOGRAD IGEM ZOD d.o.o., 2373 Šentjanž pri Dravogradu
Dobava spektralnega analizatorja nizkonapetostnega omrežja POV16-046 08.11.2016 LANDIS+GYR D.O.O., Šenčur
Izvedba optične kabelske povezave za TP Soriška planina (nadomestna) POV16-045 02.11.2016 Teleg-m, d.o.o. Ljubljana
Dobava pisarniškega materiala POV16-044 08.11.2016 Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Ljubljana
Dobava, montaža in priklop PVC rezervoarja za deževnico - lokacija Vogel, naslov Ukanc 202, 4265 Bohinjsko jezero POV16-042 05.10.2016 TOMAŽ STARE S.P., Bohinjska Bisrtica
Vgradnja in dobava daljinskega vodenja za TP Sorica in TP Kontrola zračnega prometa POV16-040 21.09.2016 ALTENS d.o.o. Ljubljana
DOBAVA TRI ŽILNEGA KABLA AXAL TT 3X25/25 mm2 20kV POV16-041 20.09.2016 MR d.o.o., Maribor
ERGONOMSKI STOLI (4 kosi) POV16-039 12.09.2016 KLUN AMBIENTI D.O.O., Ljubljana
Zamenjava dvojnega lesenega portalnega droga z novim dvojnim betonskim portalnim drogom na 20kV daljnovodu Podbrezje - Ljubno POV16-035 13.09.2016 ELEKTROSERVISI, D. D. Ljubljana
Vzdrževanje napajalnih sistemov na baznih postajah POV16-037 13.09.2016 SITEL d.o.o., Ljubljana
Zamenjava opreme in obnovitev licenc za požarne pregrade Checkpoint POV16-038 16.09.2016 S&T Slovenija d.d., Ljubljana
Dobava radijskih postaj proizvajalca 4RF, tip Aprisa SR+ POV16-036 09.09.2016 IT 100 D.O.O., POD GRADOM 27, Ljubljana
Izvedba optične povezave RTP Škofja Loka - RP Trata POV16-033 07.09.2016 Teleg-m, d.o.o. Ljubljana
DOBAVA ETHERNET STIKAL MOXA EDS-405A in MOXA EDS-408A-SS-SC POV16-034 02.09.2016 ROBOTINA d.o.o., Kozina
Dobava in montaža INOX OGRAJE - Ledine 12, Kranjska Gora (4 kosi) POV15-032 30.08.2016 IMEXA D.O.O., Ljubljana
Izvajanje revizijskih del na usmerniško razsmerniških napravah v RTP-jih na področju Elektra Gorenjska, d.d. POV16-031 22.07.2016 Prinsis d.o.o., Trzin
VGRADNJA DALJINSKEGA VODENJA V TP SVETJE ČRPALIŠČE, TP LENART, TP ZGORNJA DAVČA, RP POLIGON POV16-030 30.06.2016 SIPRONIKA D. O. O., Ljubljana
Svetovanje, izvajanje, vodenje in usklajevanje komunikacijske podpore na področju internega in eksternega komuniciranja POV16-029 24.06.2016 Pristop d. o. o., Ljubljana
Nudenje pomoči pri vzpostavitvi sistema varovanja informacij v skladu z zahtevami standarda ISO/IEC 27001:2013 POV16-028 20.06.2016 Bizkvit d.o.o., Ljubljana
Izvedba cenitve 110 kV omrežja POV16-020 17.06.2016 KF Finance d.o.o., Ljubljana
Dobava industrijskih Ethernet stikal EH2306 (50 kosov) in napajalnikov AD1024-24F (70 kosov) POV16-026 06.06.2016 TELOS D.O.O., Seljakovo naselje 42, Kranj
Dobava in montaža klimatskih naprav Mitsubishi HeavY Industries (6 kosov) POV16-025 02.06.2016 MINERGIA D.O.O., Log pri Brezovici
Revidiranje informacijskih rešitev v družbi Elektro Gorenjska, d.d. POV16-024 10.06.2016 Darko Žurman s.p. Ljubljana
Izdelava strokovnih podlag za potrebe zakonskih sprememb s področja dejavnosti distribucije električne energije v Sloveniji POV16-019 06.06.2016 Postopek ustavljen
Nadgradnja relejev z novimi prikazovalniki LDU 710 v RTP Primskovo POV16-022 03.06.2016 ISKRA d.d., Ljubljana
BETONSKA POSTAJA TPR-C TSN POV16-023 27.05.2016 ELEKTRONABAVA D.O.O., Ljubljana - Črnuče
Montaža jeklenih poligonalnih stebrov in elektromontažna dela na DV 35 kV Jesenice - Kranjska Gora POV16-021 01.06.2016 Elektroservisi, d. d. Ljubljana
SKLADIŠČNI REGAL, premičen na ročni pogon POV16-018 18.05.2016 TREVIS D.O.O., DRAGOMELJ 83, 1230 Domžale
Izvedba gozdnega poseka z odkupom lesa na panju po načelu "videno-kupljeno" na delu trase daljnovoda 35 kV Jesenice - Kranjska Gora POV16-015 31.05.2016 VOBENCA d.o.o., Kranj
Predelava sekundarne opreme in celic J06, J10 v RP Letališče POV16-016 13.05.2016 ISKRA d.d., Ljubljana
Povabilo k oddaji ponudbe za sklenitev pogodbe o revidiranju letnih in konsolidiranih letnih računovodskih izkazov za leto 2016 POV16-017 16.05.2016 KPMG Slovenija podjetje za revidiranje d.o.o. Ljubljana
Dobava izolacijskih lestev POV16-014 25.04.2016 ZAVAS D.O.O., TRZIN
Delna demontaža 35 kV daljnovoda Jesenice - Kranjska Gora POV16-009 06.05.2016 Energoinvest Ljubljana d.o.o.
Izvajanje geodetskih storitev POV16-013 22.04.2016 ZDG, DAVOR ZUPANC S.P.,TRŽIČ
Sklepanje služnostnih in prodajnih pogodb na območju Elektra Gorenjska, d.d. POV16-012 22.04.2016 1. in 2. sklop GORŠIČ MAGO Zg. Besnica; 3. sklop PRO3 d.o.o., Kamnik
PRODAJA - SKS kabel PRODAJA 15.04.2016 /
ROČKE IZOLIRANE ZA MENJAVO VAROVALK (49 kom) POV16-011 13.04.2016 FINFORM D.O.O., Ljubljana - Črnuče
Dobava anten in antenskega pribora POV16-010 08.04.2016 IT 100 D.O.O., POD GRADOM 27, Ljubljana
Dobava in montaža klima naprav (4 kom) POV16-008 04.04.2016 MARINO VUKELIČ S.P., Izola
Lestev A izolacijska 2x4 stopnice (9 kosov) POV16-007 24.03.2016 FINFORM D.O.O., Ljubljana - Črnuče
Pregled lestev POV16-006 09.03.2016 IVD Maribor p. o., Maribor
Izdelava elementov projektne dokumentacije za novo 110 kV stikališče RTP 110/20 kV Radovljica POV16-005 18.02.2016 Studio Tržič d.o.o., Tržič
Dobava plan analizatorja POV16-004 15.02.2016 LANDIS+GYR D.O.O., Šenčur
Izvedba kontrole in analiza SF6 plina v GIS stikališčih RTP Železniki in RTP Medvode POV16-003 12.02.2016 EMB BIZANT d.o.o., Medvode
Dobava WiMAX modemov WIXS-155 POV16-002 29.01.2016 KAPSCH D.O.O., Ljubljana
Dobava industrijskih LTE usmerjevalnikov, proizvajalca Inhand ali proizvajalca Conel POV15-051 18.01.2016 ADD COM D.O.O., Ljubljana
Nakup SN O+K ozemljitvenih prostozračnih garnitur (6 garnitur) POV16-001 18.01.2016 FINFORM D.O.O., Ljubljana - Črnuče