Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme

POPRAVEK 1 - 16. 1. 2018

Naročnik objavlja popravljen obrazec Ponudbe s ponudbenim predračunom.

Ponudba s ponudbenim predračunom

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za odddajo ponudb je 7. 2. 2018 do 8.30.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tehnična specifikacija

Obrazec G


<<   Nazaj