Dobava energijsko učinkovite računalniške in strežniške opreme (2)

POPRAVEK 1 - 30. 11. 2017

Naročnik objavlja popravljeno Tehnično specifikacijo.

Tehnična specifikacija

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za odddajo ponudb je 4. 12. 2017 do 11.30.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tehnična specifikacija

Menična izjava

Obrazec G


<<   Nazaj