Dobava in montaža sistema tehničnega varovanja

POPRAVEK 2 - 6. 11. 2017

Naročnik dopolnjuje Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila s točko 2.a Zaupni del dokumentacije z izjavo.

Zaupni del dokumentacije z izjavo - točka 2.a

POPRAVEK 1 - 6. 11. 2017

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok za oddajo ponudb 20. 11. 2017 do 8.30. Prav tako se podaljšuje rok za ponudnikova vprašanja do 14. 11. 2017 do 10.00 in naročnikove odgovore do 15. 11. 2017.

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za odddajo ponudb je 14. 11. 2017 do 8.30.

Razpisna dokumentacija

Ponudba s ponudbenim predračunom

Menična izjava

Obrazec G


<<   Nazaj