Dobava in montaža energetskega transformatorja 31,5 MVA za RTP 110/20 kV Zlato polje

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za odddajo ponudb je 29. 11. 2017 do 8.30.

Razpisna dokumentacija

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tabela tehničnih podatkov

Tehnična dokumentacija

Obrazec G

Menična izjava


<<   Nazaj