Dobava kontejnerskega podatkovnega centra

POPRAVEK 2 - 3. 10. 2017

Naročnik objavlja nove Splošne tehnične pogoje.

Splošni tehnični pogoji

POPRAVEK 1 - 2. 10. 2017

Naročnik objavlja nove Splošne tehnične pogoje.

Splošni tehnični pogoji

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za odddajo ponudb je 12. 10. 2017 do 8.30.

Razpisna dokumentacija

Ponudba s ponudbenim predračunom

Menična izjava

Obrazec G


<<   Nazaj