Zavarovalne storitve

22. 8. 2017 Podatki o škodah 2012 - 2013

Podatki o škodah 2012 - 2013

1. 8. 2017 Odgovori

Odgovori 6b., c. in d

Podatki o vodih - odgovor 7

Amortizacijske skupine elektroenergetske opreme - odgovor 8, točki 3 in 4

Gradbeni objekti (VN, SN, TK vodi) - odgovor 9, točka 1 

27. 7. 2017 Podatki o škodah 2014 - dopolnitev odgovora 5:

Podatki o škodah 2014

18. 7. 2017 Podatki o škodah - dopolnitev odgovora 2:

Podatki o škodah

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za odddajo ponudb je 29. 8. 2017 do 8.30.

Razpisna dokumentacija

Ponudba s specifikacijo

Menična izjava

Obrazec G


<<   Nazaj