Dobava in implementacija geografskega informacijskega sistema (GIS)

POPRAVEK 1 - 28. 6. 2017

Naročnik objavlja popravljeno Tabelo - Seznam zahtev.

Tabela - Seznam zahtev

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za odddajo ponudb je 6. 7. 2017 do 8.30.

Razpisna dokumentacija

Ponudba

Bančna garancija

Obrazec G

Tehnična specifikacija

Tabela - Seznam zahtev


<<   Nazaj