Dobava energijsko učinkovite računalniške in strežniške opreme ter nadgradnja obstoječe opreme

POPRAVEK 1 - 1. 6. 2017

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok 7. 6. 2017 do 8.30.

Prilagamo popravljeno ponudbo s ponudbenim predračunom.

Popravljena ponudba s ponudbenim predračunom

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za odddajo ponudb je 5. 6. 2017 do 8.30.

Razpisna dokumentacija

Ponudba s ponudbenim predračunom

Menična izjava

Obrazec G


<<   Nazaj