Dobava in montaža primarne in sekundarne opreme za RP 20 kV Bled

POPRAVEK 1 - 9. 5. 2017

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok za oddajo ponudb 24. 5. 2017 do 8.30. Prav tako se podaljšuje rok za ponudnikova vprašanja do 15. 5. 2017 do 10.00.

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za odddajo ponudb je 17. 5. 2017 do 8.30.

Razpisna dokumentacija

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tabela tehničnih podatkov

Projektna dokumentacija

Obrazec G

Referenčna potrdila

Menična izjava


<<   Nazaj