Dobava NN stikalnih blokov 400/230 V

POPRAVEK 1 - 20. 4. 2017

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok 4. 5. 2017 do 8.30. Rok za ponudnikova vprašanja se ne spreminja.

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za odddajo ponudb je 25. 4. 2017 do 8.30.

Razpisna dokumentacija

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tehnična specifikacija

Obrazec G

Menična izjava


<<   Nazaj