Dobava in montaža sekundarne opreme 110 kV GIS stikališča in opreme lastne rabe v RTP Radovljica

POPRAVEK 4 - 10. 4. 2017

Naročnik sporoča, da umika odgovor št. 32, s tem pa umika tudi pogoj po predložitvi pooblastila proizvajalca opreme oz. njegove povezane družbe v RS.

POPRAVEK 3 - 30. 3. 2017

Naročnik podaljšuje rok za ponudnikova vprašanja do 5. 4. 2017 do 10.00.

POPRAVEK 2 - 28. 3. 2017

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok za oddajo ponudb 13. 4. 2017 do 8.30. Prav tako se podaljšuje rok za ponudnikova vprašanja do 31. 3. 2017 do 10.00.

POPRAVEK 1 - 22. 3. 2017

Naročnik sporoča dodatni termin za ogled lokacije vgradnje opreme, in sicer v sredo, 29. 3. 2017 ob 8:30 uri.

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za odddajo ponudb je 6. 4. 2017 do 8.30.

Razpisna dokumentacija

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tabela tehničnih podatkov

Tehnična dokumentacija

Obrazec G

Menična izjava


<<   Nazaj