Dobava in montaža 110 kV GIS stikališča z DV in TR priključki za RTP Radovljica

Popravek 3 - 1. 12. 2016

Naročnik objavlja čistopis Tabele tehničnih podatkov.

Popravek 2 - 30. 11. 2016

Naročnik objavlja spremenjeni tabeli tehničnih podatkov za daljnovodno in zaščitno vrv (Odgovor 12).

Točki 3.1 in 3.2 iz poglavja D. Tabele tehničnih podatkov

Popravek 1 - 18. 11. 2016

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb na 9. 12. 2016 do 8:30 ure.

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za oddajo ponudb je 30. 11. 2016 do 8.30.

Razpisna dokumentacija

Ponudba s ponudbnim predračunom

Tabele tehničnih podatkov

Priloge

Tehnična dokumentacija


<<   Nazaj