Dobava kartuš in tonerjev

Popravek 2 - 23. 9. 2016

Naročnk podaljšuje rok za oddajo ponudb na 6. 10. 2016 do 8:30 ure.

Popravek 1 - 19. 9. 2016

Naročnik objavlja novo ponudbo s ponudbenim predračunom

Ponudba s ponudbenim predračunom - nova

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za oddajo ponudb je 27. 9. 2016 do 8.30.

Razpisna dokumentacija

Ponudba s ponudbnim predračunom

Priloge


<<   Nazaj