Obnova licenc Autodesk Infrastructure Design Suite Standard

25. 8. 2016 - Naročnik objavlja nov rok za oddajo ponudb in spremembe razpisne dokumentacije.

Nov rok za oddajo ponudb: 5. 9. 2016 do 8.30.

Rok za vprašanja ponudnikov: 29. 8. 2016 do 10.

Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije:

Nova 7.a točka razpisne dokumentacije

Nov obrazec ponudbe

Nov vzorec pogodbe

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 30. 8. 2016 do 8.30.

Razpisna dokumentacija

Ponudba

Priloge


<<   Nazaj