Dobava osebne varovalne opreme

Popravek 2 - 26. 8. 2016

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 7. 9. 2016 do 8:30 ure. Rok za vprašanja ponudnikov je 31. 8. 2016 do 10. ure.

Glede na spremembo razpisne dokumentacije (objava na Portalu javnih naročil) naročnik objavlja še novo tehnično specifikacijo za sklop 5:

Nova tehnična specifikacija - sklop 5

Popravek 1 - 19. 8. 2016

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 2. 9. 2016 do 8:30 ure.

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za oddajo ponudb je 25. 8. 2016 do 8.30.

Razpisna dokumentacija

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tehnična specifikacija

Priloge

Priloga G


<<   Nazaj