Dobava in montaža primarne in sekundarne opreme za RP Trata

Popravek 2 - 17. 5. 2016

Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil ESPD obrazec.

Popravek 1 - 17. 5. 2016

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb na 30. 5. 2016 do 8:30 ure

in objavlja Tabele tehničnih podatkov  še v Wodru.

Podrobnosti razpisa si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 25. 5. 2016 do 8.30 ure.

Razpisna dokumentacija

Ponudba s ponudbenim predračunom

Priloge

Tehnična dokumentacija


<<   Nazaj