Izgradnja objekta za RP Trata

Popravek 2 - 10. 3. 2016

Naročnik objavlja nove popise iz katerih so brisane postavke nepredvidenih del in materiala.

Popisi

Popravek 1 - 25. 2. 2016

Zradi dopolnitve popisov PZR_popisi_SI in PZR_popisi_ZU s stolpcema ceno/enoto in vrednost naročnik objavlja nove popise.

Popisi

Nov vzorec pogodbe

Popisi - dopolnjeni

Podrobnosti razpisa si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je  17 3. 2016 do 8:30 ure.

Razpisna dokumentacija

Ponudba sponudbenim predračunom

Priloge

Tehnična dokumentacija:

Popisi

Risbe:

Arhitektura

EL_4_1_kabkanaliz

EL_4_2_ozemljitve

EL-4_3_inštalacije

Konstrukcija

Prestavitev TK

Strojne instalacije

Zunanja ureditev

Tehnična poročila:

Tehnična poročila


<<   Nazaj