Dobava in montaža primarne in sekundarne opreme na RTP Železniki

Popravek 1 - 24. 3. 2016

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 8. 4. 2016 do 8:30 ure.

Podrobnosti razpisa si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je  31. 3. 2016 do 8:30 ure.

Razpisna dokumentacija

Ponudba s ponudbenim predračunom

Priloge

Tabele tehničnih podatkov

Tehnična dokumentacija


<<   Nazaj