Gradbena dela na EE omrežju, na vpoklic (2)

OBVESTILO 18. 1. 2022

Naročnik za kavcijsko zavarovanje objavlja nov obrazec garancije. Drugi pogoji se ne spremenijo. Če je ponudnik že pridobil zavarovanje s strani zavarovalnice, ki upošteva Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, je tako zavarovanje tudi veljavno.

Vzorec kavcijskega zavarovanja

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil. Rok za oddajo ponudb je 31. 1. 2022 do 10.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba

Ponudbeni predračuni

Jašek 1

Jašek 2

Jašek 3

Jašek 4

Jašek 5

Jašek 6

Jašek 7

Jašek 8

Jašek 9

Jašek 10


<<   Nazaj