Gradbena dela za kabelsko kanalizacijo v RTP 110/20 kV Primskovo

POPRAVEK 1 - 12. 1. 2022

Naročnik rok za oddajo ponudb podaljšuje, in sicer je nov rok za oddajo ponudb 21. 1. 2022 do 10. ure, rok za odpiranje ponudb pa istega dne ob 12. uri. Ponudniki morajo pri veljavnosti ponudbe in finančnega zavarovanja upoštevati nov rok za oddajo ponudb.

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 17. 1. 2022 do 10. ure.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Ponudbeni predračun Excel

PZI, št. projekta 7202/17, št. načrta 2020-34, januar 2020

PZI, št. projekta 7202/17, št. načrta 7202-7X2, januar 2021


<<   Nazaj