Gradbena dela na EE omrežju, na vpoklic

Pojasnilo 1 – 7. 10. 2021

Naročnik v 5. točki dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila spreminja 2. termin za ogled trase.

Naročnik določa dan 21. 10. 2021 ob 11. uri kot 2. termin za ogled trase za izgradnjo 110 kV daljnovoda in 110 kV kabelske kanalizacije (namesto 19. 10. 2021 ob 9. uri – na ta dan ogleda ne bo!).

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 11. 11. 2021 do 10. ure.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba 

Ponudbeni predračun

Kabelski jašek 1,5x1,5x1,8 - LTŽ

Kabelski jašek 1x1,5 - LTŽ

Kabelski jašek 1x1x1,2 - LTŽ

Kabelski jašek 2x1,5x1,8 - LTŽ

Kabelski jašek 2x2x1,8 - LTŽ

Jašek 1,5x1,5 - kompozitni pokrov

Jašek 1x1 - kompozitni pokrov

Jašek 2x1,5 - kompozitni pokrov

Jašek 2x2 - kompozitni enojni pokrov

Jašek 1x1,5 - kompozitni pokrov


<<   Nazaj