Zavarovalne storitve

POPRAVEK 3 - 31. 8. 2021

Naročnik objavlja podatke o izplačanih škodah.

Izplačane škode 2017 - 2021

POPRAVEK 2 - 30. 8. 2021

Naročnik objavlja popravek pogodbe. Popravki so označeni z modro barvo.

Pogodba

POPRAVEK 1 - 30. 8. 2021

Naročnik objavlja prazen ponudbeni predračun (zaupni del) z dopolnjenimi stolpci (AO, AO+, Kasko, Avtomobilska asistenca in Skupaj).

Ponudbeni predračun - dopolnjeni stolpci

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 8. 9. 2021 do 10. ure.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba in ponudbeni predračun

Tehnična specifikacija

Referenčno potrdilo

Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb


<<   Nazaj