Dobava NN zbiralnega sistema 60 mm s pripadajočo opremo

POPRAVEK 1 - 30. 4. 2021

Naročnik objavlja popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pogodbe in tehnične specifikacije. Popravke je naročnik označil z modro barvo.

 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - popravek

Osnutek pogodbe - popravek

Tehnična specifikacija - popravek

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 7. 5. 2021 do 10. ure.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tabela tehničnih podatkov


<<   Nazaj