Dobava SN trižilnega kabla

POPRAVEK 3 - 17. 3. 2021

Naročnik objavlja popravljen obrazec Tehnične specifikacije. Popravki so označeni z rumeno barvo.

Tehnična specifikacija - popravek

POPRAVEK 2 - 17. 3. 2021

Naročnik objavlja popravljen obrazec Ponudbe s ponudbenim predračunom in vzorec bančne garancije. Popravki so označeni z zeleno barvo.

Ponudba s ponudbenim predračunom

Vzorec bančne garancije

POPRAVEK 1 - 12. 3. 2021

Naročnik objavlja popravljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Spremembe so označene z rdečo barvo.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - popravek

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24739

Rok za oddajo ponudb je 2. 4. 2021.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila 

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tehnična specifikacija

Priloge D/1 do D/9


<<   Nazaj