Dobava vozil z nizkimi emisijami

POPRAVEK 2 - 9. 3. 2021

Naročnik objavlja popravljen obrazec Ponudba s tehnično specifikacijo. Popravek je označena z modro barvo.
Naročnik potencialne ponudnike obvešča, da je podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok za oddajo ponudb 12. 3. 2021 do 10. ure, odpiranje ponudb do 12. 3. 2021 do 10.01.      

Ponudba s tehnično specifikacijo - popravek          

POPRAVEK 1 - 4. 3. 2021

Naročnik objavlja dopolnitev obrazca Ponudba s tehnično specifikacijo. Dopolnitev je označena z rumeno barvo.

Ponudba s tehnično specifikacijo - dopolnitev

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24587

Rok za oddajo ponudb je 9. 3. 2021.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila 

Ponudba s tehnično specifikacijo

Priloga D/6


<<   Nazaj