Dobava vozil z nizkimi emisijami

POPRAVEK 1 - 4. 3. 2021

Naročnik objavlja dopolnitev obrazca Ponudba s tehnično specifikacijo. Dopolnitev je označena z rumeno barvo.

Ponudba s tehnično specifikacijo - dopolnitev

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24587

Rok za oddajo ponudb je 9. 3. 2021.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila 

Ponudba s tehnično specifikacijo

Priloga D/6


<<   Nazaj