Dobava in montaža 110 kV kabelskega sistema v RTP 110/20 kV Primskovo (2)

POPRAVEK 2 - 8. 1. 2021

Naročnik objavlja popravljen obrazec D/12-PON (Referenčno potrdilo ponudnika).

Obrazec D/12-PON

POPRAVEK 1 - 22. 12. 2020

Naročnik potencialne ponudnike obvešča, da je podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok za oddajo ponudb 5. 2. 2021 do 10. ure, odpiranje ponudb do 5. 2. 2021 do 10.01. Rok za vprašanja je podaljšan do 11. 1. 2021 do 10. ure. Pojasnila in odgovore na morebitna vprašanja zainteresiranih ponudnikov bo naročnik objavil najkasneje do 13. 1. 2021.

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23085

Rok za oddajo ponudb je 5. 2. 2021.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila 

Ponudbeni predračun

Tabela tehničnih podatkov oz. zahtev

Tabela zahtevanih tehničnih prilog

DZR

Priloge D1/ do D/15


<<   Nazaj