Dobava plastičnih NN kabelskih omaric–prostostoječih

POPRAVEK 1 - 11. 1. 2021

Naročnik objavlja popravek Tehnične specifikacije. Spremembe so označene z zeleno barvo.

Tehnična specifikacija

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22983

Rok za oddajo ponudb je 22. 1. 2021.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila 

Tehnična specifikacija

Ponudba s ponudbenim predračunom

Priloge D/1 do D/9

Shema omarice


<<   Nazaj