Gradbena dela za izgradnjo GIS stikališča in krajevnega nadzorništva ter dobava in montaža GIS stikališča kabelskega sistema in sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Škofja Loka

POPRAVEK 2 - 17. 11. 2020

Naročnik objavlja popravljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Spremembe so označene z modro barvo.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - popravki

POPRAVEK 1 - 16. 11. 2020

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok 11. 12. 2020. Rok za vprašanja se podaljša do 24. 11. 2020.

 

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21473

Rok za oddajo ponudb je 11. 12.  2020.

Ponudba s ponudbenim predračunom

Dokumentacij v zvezi z oddajo javnega naročila

GRADBENI DEL

1. Arhitektra

PZI - Popisi

2. El. instalacije

PZI - Popisi

3.  Notranja oprema

PZI - Popisi

4. Ozemljitve

PZI - Popisi

5. Strojne instalacije objekta

PZI - Popisi

6. Strojne instalacije TČ

PZI - Popisi

7. Zunanja ureditev

PZI - Popisi

ELEKTRO DEL

1. Primarna oprema

DZR - Tabele tehničnih podatkov

2. Sekundarna oprema

DZR - Tabele tehničnih podatkov

3. Kablovodi

Tehnični razpisni pogoji  - Tabele tehničnih podatkov


<<   Nazaj