Gradbena dela za izgradnjo GIS stikališča in krajevnega nadzorništva ter dobava in montaža GIS stikališča kabelskega sistema in sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Škofja Loka

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21473

Rok za oddajo ponudb je 27. 11.  2020.

Ponudba s ponudbenim predračunom

Dokumentacij v zvezi z oddajo javnega naročila

GRADBENI DEL

1. Arhitektra

PZI - Popisi

2. El. instalacije

PZI - Popisi

3.  Notranja oprema

PZI - Popisi

4. Ozemljitve

PZI - Popisi

5. Strojne instalacije objekta

PZI - Popisi

6. Strojne instalacije TČ

PZI - Popisi

7. Zunanja ureditev

PZI - Popisi

ELEKTRO DEL

1. Primarna oprema

DZR - Tabele tehničnih podatkov

2. Sekundarna oprema

DZR - Tabele tehničnih podatkov

3. Kablovodi

Tehnični razpisni pogoji  - Tabele tehničnih podatkov


<<   Nazaj