Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21412

Rok za oddajo ponudb je 9. 11. 2020.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila 

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tehnična specifikacija


<<   Nazaj