Pregled in servis delovne opreme (ozemljitvene garniture, preizkuševalci napetosti)

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21252

Rok za oddajo ponudb je 20. 10. 2020.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila 

Ponudba s ponudbenim predračunom

Tehnična specifikacija


<<   Nazaj